Καλλιέργεια Ροδιών

Το ρόδι (Punica granatum)

Καλλιέργεια Ροδιών

Το ρόδι (Punica granatum) είναι ένα αρχαίο αγαπημένο επιτραπέζιο φρούτο των τροπικών και υποτροπικών περιοχών του κόσμου. Το ρόδι είναι μια από τις εμπορικά σημαντικές καλλιέργειες φρούτων. 

Κλιματικές Απαιτήσεις:
Ο καρπός του ροδιού προτιμά το ξηρό κλίμα για την ανάπτυξή του. Το δέντρο απαιτεί ζεστό και ξηρό κλίμα κατά την ανάπτυξη και την ωρίμανση του καρπού. Η ροδιά είναι φυλλοβόλο σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία χειμώνα και αειθαλές ή μερικώς φυλλοβόλο σε τροπικές και υποτροπικές συνθήκες.

Φύτεμα:
Η φύτευση γίνεται συνήθως την άνοιξη (Φεβρουάριος-Μάρτιος) και τον Ιούλιο-Αύγουστο σε υποτροπικές και τροπικές περιοχές αντίστοιχα. Το τετράγωνο σύστημα φύτευσης υιοθετείται κυρίως. Η απόσταση φύτευσης αποφασίζεται με βάση τον τύπο του εδάφους και το κλίμα.

Απόσταση 4-5 m. σε οριακά και πολύ ελαφρά εδάφη συνιστάται. Η φύτευση υψηλής πυκνότητας υιοθετείται σε εύκρατες περιοχές. Η φύτευση υψηλής πυκνότητας με απόσταση δίνει 2-2,5 φορές μεγαλύτερη απόδοση από αυτή που επιτυγχάνεται όταν η κανονική απόσταση φύτευσης είναι 5 Χ 5 m.

Προστασία των φυτών:
Τα έντομα που παρατηρούνται κυρίως είναι ο καρποφορέας, οι αλευρώδεις έντομοι, οι αφίδες, η λευκή μύγα και οι σκώροι που ρουφούν τα φρούτα. Ο ψεκασμός με διμεθοϊκό, δελταμεθρίνη ή μαλαθείο κ.λπ. ανάλογα με τον τύπο της προσβολής από παράσιτα έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματικός στις περισσότερες περιπτώσεις.
Οι κύριες ασθένειες που αναφέρονται είναι η κηλίδα των φύλλων και η σήψη των καρπών. Εφαρμογή Mancozeb (2g./l.) κατά την περίοδο βροχών στην περίπτωση του πρώτου και εφαρμογή Kavach (2g./l) και Carbendazim/Thiophanate methyl/Baycor/Benomyl (1g./l.) κατά τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο σε περίπτωση από το τελευταίο έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματικό στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αποθήκευση: Τα
φρούτα μπορούν να αποθηκευτούν σε ψυχρή αποθήκευση για έως και 2 μήνες ή 10 εβδομάδες σε θερμοκρασία 50 C. Η μεγαλύτερη αποθήκευση θα πρέπει να είναι στους 100 C και 95% RH για να αποφευχθεί ο ψυχρός τραυματισμός και η απώλεια βάρους.