Η κατάλληλη στιγμή για την  ορθή επιφανειακή λίπανση  στις καλλιέργειες σιτηρών

Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι κυρίως εστιασμένη στη διαχείριση του αζώτου που απαιτείται συμπληρωματικά της βασικής λίπανσης, ωστόσο η ταυτόχρονη χορήγηση του θείου στις απαιτούμενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού.

Η επιφανειακή λίπανση πλησιάζει και πράγµατι το άζωτο που θα προσθέσουµε στα σιτάρια µας θα καθορίσει και τις αποδόσεις τους. Αρκεί να αναλογιστούµε ότι για κάθε 4 µονάδες αζώτου που πάνε χαµένες, η απόδοση των σιτηρών µειώνεται κατά 100 κιλά το στρέµµα. Η επιφανειακή λίπανση είναι επένδυση και πράγµατι οι αξιόπιστες επιλογές λιπάσµατος είναι λίγες.

Μία από αυτές που πραγµατικά σου επιστρέφει το κόστος της επένδυσης σου σε άζωτο στο πολλαπλάσιο είναι το Nutrimore Winner. Το Nutrimore Winner υπόσχεται ξεκάθαρη υπεροχή και εγγυάται υψηλές αποδόσεις γιατί είναι το µόνο µε δύο ασπίδες προστασίας!

ΑΣΠΙ∆Α Νο 1: Το Nutrimore Winner περιέχει το µοναδικό Agrotain. Το Agrotain αποτελείται από NBPT και µοναδικές βοηθητικές ουσίες που προέκυψαν µετά από πολυάριθµα και πολυετή πειράµατα στην Αµερική και σε πολλές άλλες χώρες. ∆οκιµές 20 ετών απέδειξαν ότι η παρουσία των συγκεκριµένων βοηθητικών ουσιών είναι πολύ σηµαντική και χάρις σε αυτές το ΝΒPT παραµένει σταθερό και άρα το Agrotain τόσο αποτελεσµατικό.

∆υστυχώς οι υπόλοιπες σταθεροποιηµένες ουροθειϊκές που κυκλοφορούν ως αποµιµήσεις, δεν περιέχουν Agrotain αλλά µόνο την δραστική ουσία ΝΒΡΤ ή ΝΒΡΤ και διαφορετικές βοηθητικές ουσίες από αυτές του Agrotain. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να χάνουν την αποτελεσµατικά τους, όσον αφορά την σταθεροποίηση του αζώτου, και πρακτικά την ώρα που εφαρµόζονται στο χωράφι να λειτουργούν ως απλές ουροθειϊκές µε αποτέλεσµα να χάνουν τουλάχιστον το 30% του αζώτου που περιέχουν στον αέρα, τις πρώτες ηµέρες µετά την εφαρµογή τους.

ΑΣΠΙ∆Α Νο 2: Το Nutrimore Winner παράγεται πάντα και µόνο µε θειϊκή αµµωνία χαµηλής οξύτητας. Στις περισσότερες (σταθεροποιηµένες) ουροθειϊκές χρησιµοποιούνται κοινές θειϊκές αµµωνίες µε πολύ υψηλή οξύτητα.

Χιλιάδες πειραµατικά σε αξιόπιστα εργαστήρια στην Αµερική αλλά και παγκοσµίως απέδειξαν ότι η χρήση θειϊκής αµµωνίας υψηλής οξύτητας απενεργοποιεί τον σταθεροποιητή NBPT εντός 15 ηµερών από την συσκευασία του προϊόντος. Αντίθετα η χρήση θειϊκής αµµωνίας χαµηλής οξύτητας από την GAVRIEL, παρέχει άλλη µία ασπίδα προστασίας στο NBPT το οποίο και καθορίζει την σταθεροποίηση του αζώτου.

Για τους παραπάνω λόγους το Nutrimore Winner είναι η µόνη ουροθειϊκή που παραµένει 100% σταθεροποιηµένη και άρα αποτελεσµατική τουλάχιστον ένα χρόνο µετά την συσκευασία της.

Επιπλέον του Nutrimore Winner η GAVRIEL προτείνει εναλλακτικά και το Nutrimore N-Plus, την σταθεροποιηµένη ουρία µε Agrotain της σειράς Nutrimore και άρα µε µηδενικές απώλειες σε άζωτο.

Επιπλέον, όσον αφορά το δίληµµα Nutrimore Winner και N-PLUS ή απλό αζωτούχο λίπασµα.

Αρκεί να αναλογιστούµε ότι κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή (σύµπλοκη ή σύµµεικτη) χάνουν το 30-40% του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν στον αέρα τις πρώτες ηµέρες µετά την εφαρµογή τους.

Επίσης, Νιτρ. Αµ., Ασβ.Νιτρική Αµµωνία κ.α. αφενός είναι αραιοί τύποι λιπασµάτων σε σχέση µε το Nutrimore Winner και N-PLUS, αφετέρου περιέχουν πολύ υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου το οποίο ξεπλένεται σε ποσοστό πάνω από 50%. Επιπλέον τέτοια λιπάσµατα οδηγούν συνήθως στην ανάγκη για επαναληπτική λίπανση εκτοξεύοντας τα κοστολόγια.

Τέλος Ασβ. Νιτρική Αµµ., Νιτρική Αµµωνία κ.α. δεν περιέχουν θείο, ένα θρεπτικό συστατικό απαραίτητο στην καλλιέργεια των σιτηρών που διευκολύνει την απορρόφηση του αζώτου και αυξάνει το ποσοστό των πρωτεϊνών στα σιτηρά.

Η επιφανειακή λίπανση δεν είναι κόστος αλλά επένδυση. Το Nutrimore Winner συνδυάζει πυκνότητα, αξιόπιστη σταθεροποίηση και ταυτόχρονα παρουσία 14,5 µονάδων SO3. Το Nutrimore N-Plus από την άλλη είναι η πιο πυκνή επιλογή αζώτου (46 µονάδες)και µάλιστα σταθεροποιηµένου µε Agrotain. Για αυτό και τα Nutrimore Winner και N-PLUS είναι οι σίγουρες επιλογές για υψηλή και ποιοτική απόδοση στα σιτηρά.

Η έντονη απορρόφηση του αζώτου στα σιτηρά εντοπίζεται από το στάδιο του αδελφώματος μέχρι και το τέλος της άνθισης, στάδια στα οποία το φυτό διαμορφώνει τις δομές της παραγωγής του (σχηματισμός αδελφιών, επιμήκυνση στελέχους, ένταση φυλλικής επιφάνειας, άνθιση, αριθμός και μέγεθος των κόκκων στο στάχυ). Το άζωτο που απαιτείται κατά τη διάρκεια του γεμίσματος των κόκκων, προέρχεται κυρίως από μια εσωτερική του ανακατανομή από τους βλαστούς και τα φύλλα και όχι τόσο από το έδαφος.

της Ιωάννας Καλκούνου

*Γεωπόνος MSC, Υπεύθυνη Tμήματος Marketing