Πότε βάζουμε λίπασμα στα φυτά και τα δέντρα;

Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για λίπανση στα καρποφόρα δέντρα; Τα δέντρα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να μας δώσουν καρπούς με πλούσια γεύση έχουν ανάγκη από θρεπτικά στοιχεία.

Η προσθήκη λιπάσματος είναι μία από τις βασικές καλλιεργητικές εργασίες που κάνουμε κάθε χρόνο για να ενισχύσουμε τη βλαστική ανάπτυξη των δέντρων και να βελτιώσουμε την παραγωγή καρπών. Το λίπασμα παρέχει στα δέντρα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται και αναπληρώνει στο έδαφος τα στοιχεία που απορροφούνται κατά την καλλιέργεια των φυτών.

Πόσες φορές χρειάζεται να ρίξουμε λίπασμα; Αρκεί να βάλουμε λίπασμα μία φορά τον χρόνο ή χρειάζεται να επαναλάβουμε την προσθήκη λιπασματος περισσότερες φορές μέσα σε μία καλλιεργητική χρονιά;

Η λίπανση διαφέρει από δέντρο σε δέντρο, καθώς κάθε καλλιέργεια έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. Επιπλέον, ο τύπος του εδάφους που καλλιεργούμε και η γονιμότητά του είναι βασικοί παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη στον σχεδιασμό της λίπανσης.

Ένας βασικός διαχωρισμός των λιπασμάτων: τα λιπάσματα σε κοκκώδη μορφή, τα οποία τα ρίχνουμε στο έδαφος και τα διαφυλλικά λιπάσματα, τα οποία διαλύονται στο νερό και ψεκάζουμε το φύλλωμα των δέντρων.

Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σοδειά και καλύτερη ποιότητα καρπών. Ας δούμε, λοιπόν, ποια είναι η κατάλληλη εποχή λίπανσης των καρποφόρων δέντρων, ποια λιπάσματα χρησιμοποιούμε και πώς τα εφαρμόζουμε για να έχουμε αποδοτικές καλλιέργειες.

Τα φυτά για να μεγαλώσουν χρειάζονται θρεπτικά στοιχεία, δηλαδή Λίπασμα.

Επειδή το φυτόχωμα ή το έδαφος έχει θρεπτικά συστατικά, τα οποία όμως,απορροφούνται γρήγορα αναπτύσσοντας το φυτό, δημιουργείται άμεσα η ανάγκη εμπλουτισμού του χώματος με νέα θρεπτικά στοιχεία. Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη, έτσι και τα φυτά χρειάζονται θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν , να δώσουν καρπούς και να ανθοφορήσουν. Επειδή το φυτόχωμα ή το έδαφος έχει θρεπτικά συστατικά, τα οποία όμως,απορροφούνται γρήγορα αναπτύσσοντας το φυτό, δημιουργείται άμεσα η ανάγκη εμπλουτισμού του χώματος με νέα θρεπτικά στοιχεία.Τα λιπάσματα λέγονται πλήρη , όταν  περιλαμβάνουν τα τρία σημαντικότερα στοιχεία  NPK, δηλαδή άζωτο, φώσφορο και κάλιο, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών.

Πότε θέλουν λίπασμα – τροφή τα φυτά σας :

Δέντρα και θάμνοι :Κάθε 15 ημέρες από τον αρχές Μαρτίου  και  έως τα τέλη Οκτώβριο. Από τον Νοέμβριο έως και τον Φεβρουάριο, συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε τα φυτά μας όταν δεν έχει παγετό και ακραίες θερμοκρασίες.

 Πώς θα βάλετε το λίπασμα :Τα υγρά λιπάσματα συνήθως διαλύονται  στο νερό πριν το ρίξετε  στα φυτά.

Τα λιπάσματα ΒΙΟΦΥΤ  δεν χρειάζονται διάλυση στο νερό ! Είναι  έτοιμα για χρήση αλλά τα λιπάσματα σε στερεή ή κοκκώδη μορφή, καλό είναι να το  ενσωματώσετε στο έδαφος, δηλαδή να σκαλίσετε καλά και αμέσως μετά να κάνετε πολύ  καλό πότισμα.

    Μικρά Μυστικά:
Όταν έχετε κάνει μεταφύτευση, πρέπει να περιμένετε 2-3 μέρες μέχρι να χρησιμοποιήσετε κάποιο λίπασμα.
Όταν κάνει πολλή ζέστη (πάνω από 38o C) ή πολύ κρύο-παγετός  αποφύγετε το λίπασμα.
Για πλούσιο και πυκνό φύλλωμα, χρησιμοποιήστε λίπασμα πλούσιο σε άζωτο.
Για πλούσια ανθοφορία και καρποφορία, χρησιμοποιήστε λιπάσματα πλούσια σε φώσφορο και κάλιο.

Ακολουθείτε πάντα την δοσολογία και τις οδηγίες χρήσης.

Φροντίστε το φυτό σας πριν από τη λίπανση να είναι καλά ενυδατωμένο και υγιές και μην ρίξετε μεγαλύτερη ποσότητα λιπάσματος από όση χρειάζεται το φυτό.

Καλύτερα, λοιπόν, να ρίχνετε λίπασμα περισσότερες φορές και σε μικρότερη ποσότητα.

TIPS : Προτιμήστε το λίπασμα να ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη ανάγκη του φυτού.

• Για τις γλάστρες είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε λιπάσματα υγρά ή υδατοδιαλυτά.

  • Για τον κήπο ή το έδαφος κατάλληλα είναι τα κοκκώδη λιπάσματα.